Wat doen we

Procesbegeleiding bij zelfbouwprojecten

Bouwsaam onderscheidt 5 fasen voor het ontwerpen en realiseren van uw eigen woning.

Initiatief-fase

In deze fase gaan we op zoek naar een geschikte bouwlocatie en naar de (eerste) zelfbouwers met wie we de basis leggen voor het zelfbouw project. Dit wordt door Bouwsaam vastgelegd in een plan van aanpak.

Identiteit-fase

In deze fase wordt de Bouwgroep gevormd bestaande uit de groep zelfbouwers die samen hun eigen woning willen gaan ontwikkelen. De Bouwgroep maakt afspraken met de gemeente over de bouwlocatie en geeft opdracht aan een architect om het plan verder uit te werken tot een voorlopig ontwerp (VO). 
Bouwsaam ondersteunt de Bouwgroep daarbij en stelt de projectbegroting op. De begroting en het VO vormen tezamen de basis voor de verdere promotie. Bouwsaam helpt de Bouwgroep bij het werven van nieuwe leden.

Ontwerp-fase

Zodra er voldoende leden zijn wordt het VO verder uitgewerkt door de architect in een definitief ontwerp (DO). Dit wordt de ontwerp-fase genoemd. U bepaalt zelf uw woningindeling, waarbij u wordt bijgestaan door de architect. Bouwsaam adviseert en ondersteunt bij het selecteren van andere adviseurs en de aannemer.

Bouwvoorbereiding-fase

In deze vierde fase zorgt Bouwsaam voor de contractuele afhandeling met partijen en de gemeente. De architect dient de bouwaanvraag ter goedkeuring in bij de gemeente. Tijdens deze bouwvoorbereidingsfase helpt Bouwsaam de individuele leden ook bij het aanvragen van een hypotheek door u in contact te brengen met de juiste partijen.

Bouw-fase

Nadat het bouwplan is goedgekeurd door de gemeente, geeft u als lid opdracht tot start bouw van uw woning. Bouwsaam ziet er tijdens deze laatste fase op toe dat de aannemer de gemaakte afspraken nakomt. Als lid wordt u dus tot aan de oplevering van uw woning bijgestaan door Bouwsaam.

Zo heeft u uw eigen ideeën over wonen kunnen realiseren met hulp van professionele adviseurs.

Begeleiding van professionele initiatiefnemers

Naast het begeleiden van zelfbouwers en Bouwgroepen, ondersteunt Bouwsaam ook initiatiefnemers bij het realiseren van zelfbouw projecten. Dit kan variëren van de begeleiding van het gehele ontwikkel- en bouwproces, tot aan de begeleiding van een proces waarbij betrokkenen gezamenlijk invulling geven aan gemeenschappelijke en/of openbare voorzieningen.

Onze missie bij onze dienstverlening is betrokkenheid en saamhorigheid te creëren in een groep. Dit bereiken we door samen op interactieve wijze een gemeenschappelijk doel vast te stellen. Dit doel wordt vervolgens bereikt door het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van een plan. Bouwsaam treedt hierbij op als procesbegeleider en faciliteert, adviseert en ondersteunt de groep en/of initiatiefnemer daar waar nodig.

Initiatiefnemers die Bouwsaam inschakelen zijn onder andere woningbouwcorporaties, gemeenten, bouwbedrijven, architecten en andere belangenbehartigers.

Een aantal organisaties die Bouwsaam hebben ingeschakeld zijn:

Volker Wessels - MyOwnHome

Initiatiefnemer van MyOwnHome is Volker Wessels. In samenwerking met Bouwsaam treedt MyOwnHome op als procesbegeleider bij zelfbouw projecten, waarbij mensen zelf hun eigen woning kunnen ontwerpen en bouwen. 
Dit initiatief is in 2012 gelanceerd en sindsdien hebben er al meer dan 6.000 mensen zich ingeschreven. Bij voldoende inschrijvingen (ca. 40) in een gemeente gaat MyOwnHome in gesprek met de gemeente om de beschikbare bouwlocaties in kaart te brengen. 
Dit betekent veelal de start van een zelfbouw-project, waarbij mensen zelf hun eigen woning ontwerpen en bouwen. MyOwnHome begeleidt deze zelfbouwers van het begin tot aan de oplevering. Meer informatie? Ga naar MyOwnHome

Ymere

Woningbouwcorporatie Ymere heeft Bouwsaam ingeschakeld bij de participatieprocessen van De Langehoutbuurt en De Melkfabriek in Nobelhorst (Almere Hout). Bouwsaam geeft samen met Ymere en de toekomstige bewoners een gezamenlijke invulling aan diverse voorzieningen als gemeenschappelijke ruimten en het openbare gebied. Het doel van de participatieprocessen is om meer betrokkenheid te creëren tussen de toekomstige bewoners. Dit komt de leefbaarheid in de wijk en de zelfredzaamheid van de bewoners ten goede. Meer informatie? Ga naar Nobelhorst

Ontvang nieuws over beschikbare kavels voor uw villa